movella-hockey-voetbal-loop-school-training-kamp-cursus-kinderen-logo

privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van Movella en wij zijn bereikbaar via 06-34847043 of info@movella.nl
Wij zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder registratienummer 27294724

Inhoud
1. Definities
2. Cookies
3. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
4. Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
5. Minderjarigen
6. Links naar andere websites
7. Aansprakelijkheid ouders/verzorgers
8. Wijzigingen van het privacy beleid
9. Contactgegevens
10. Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Bij het boeken van een activiteit dient u akkoord te gaan met de volgende Privacyverklaring Movella.

1. Definities
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Wij hebben uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Hebt u vragen naar aanleiding van het lezen van onderstaande stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@movella.nl.
In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

2. Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.
Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.
3. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt Movella uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben, tenzij de het wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.
4. Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht Movella te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij Movella op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal Movella deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van Movella hebben ontvangen.
5. Beveiliging persoonsgegevens
Het bedrijf treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

7. Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van het bedrijf. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Het bedrijf raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

8. Wijzigingen van het privacybeleid
Het bedrijf past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons privacyverklaring worden opgenomen. Het bedrijf raadt u dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

9. Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of het bedrijf wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke: Movella (Dennis Geurts/Arthur van Straaten)
E-mail: info@movella.nl
Telefoonnummer: 06-34847034

10. Klacht over de verwerking van persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

movella-privacy-verklaring