movella-hockey-voetbal-loop-school-training-kamp-cursus-kinderen-logo

algemene voorwaarden

1.Algemeen
1.1 Movella verzorgt cursussen voor jeugdspelers en speelsters vanaf 6 jaar op alle niveaus.
1.2 Een cursus bestaat uit tien trainingen van 60 minuten onder leiding van gediplomeerde trainers en/of ervaren trainers in opleiding.
1.2 Het niveau bepaald de indeling per groep en niet de leeftijd.
2. Aanmelding en inschrijving
2.1 Aanmelding voor één van de cursussen gebeurt via de website www.movella.nl door het digitale inschrijfformulier in te vullen en te verzenden.
2.2 Een aan melding voor een cursus wordt alleen in behandeling genomen indien en zodra Movella het volledig ingevulde digitale inschrijfformulier heeft ontvangen. Van de aanmelding ontvangt u een digitale ontvangstbevestiging.
2.3 Aanmeldingen voor deelname worden geregistreerd op volgorde van ontvangst.
2.4 Voor aanvang van de cursus ontvangt de deelnemer een digitale bevestiging als bewijs van aanmelding.
2.5 De speler wordt pas definitief geplaatst als aan de betalingsvoorwaarden is voldaan.
2.6 Bij een naar het oordeel van Movella te gering aantal inschrijvingen voor een cursus, wordt de cursus geannuleerd. Van de annulering krijgt de speler uiterlijk 24 uur voor aanvang van de cursus een bevestiging.
3. Betaling
3.1 Het cursusgeld dient een week voor aanvang van de cursus in het bezit te zijn van Movella.
3.2 Betalingen in termijnen is niet mogelijk.
3.3 Mocht er niet aan de betalingsverplichtingen worden voldaan, dan zal er een factuur worden verzonden voor het verschuldigde cursusgeld en 10 euro administratiekosten.
4. Verhindering, afgelasting en annulering
4.1 Bij verhindering van de speler om een training bij te wonen, vindt er geen restitutie van het cursusgeld plaats.
4.2 Movella behoudt zich het recht voor trainingen af te gelasten. Bij afgelasting van een training wordt naar een inhaalmoment gezocht.
4.3 Bij annulering van de cursus door de speler geldt het volgende;
*Bij annulering voor de cursus wordt €25 aan administratiekosten in rekening gebracht.
*Bij annulering tijdens de duur van de cursus blijft het volledige cursusgeld verschuldigd.
4.4 Bij annulering van de cursus door Movella geldt het navolgende;
*Van de annulering krijgt de speler 24 uur voor aanvang van de cursus een bevestiging. Eventueel door de speler betaalde cursusgeld wordt door Movella gerestitueerd.
*Indien mogelijk worden de spelers die stonden ingeschreven voor de geannuleerde cursus in overleg in een andere cursusgroep of op een andere locatie geplaatst. Bij plaatsing in een andere cursusgroep of andere trainingslocatie vindt geen restitutie van het eventueel reeds betaalde cursusgeld plaats.
5. Lesmateriaal
5.1 Deelnemers kunnen een kledingpakket bestellen. Het kledingpakket is voorzien van een logo van movella en bestaat uit een een shirt, kousen en een korte broek.
5.2 Na betaling van het kledingpakket wordt het kledingpakket eigendom van de speler.
5.3 Het dragen van scheenbeschermers is verplicht.
6. Aansprakelijkheid
6.1 Movella is niet aansprakelijk voor schade (direct dan wel indirect) veroorzaakt door en/of verbandhoudend met deelname aan de cursus, het handelen of nalaten van haar werknemers en /of andere personen die door of vanwege Movella te werk zijn gesteld of van wiens diensten door Movella gebruik is gemaakt, tenzij aan Movella opzet of grove schuld kan worden verweten.
6.2 Movella maakt gebruik van de faciliteiten van verschillende verenigingen. De speler dient zich correct te gedragen –zowel binnen het veld als in de kleedkamer. Indien de speler zich niet correct gedraagt, kan de speler worden geschorst of worden verwijderd van de voetbalschool. Bij schade aan materiaal of eigendommen van de club wordt deze verhaald op desbetreffende speler.
6.3 Movella is niet aansprakelijk voor diefstal en materiële schade in welke vorm dan ook.
6.4 Movella is niet aansprakelijk voor blessures van de speler opgelopen bij de traingenen of extra activiteiten evenals reeds aanwezige blessures en/of reeds aanwezige fysieke klachten.

7. Foto’s

7.1 Movella houdt zich het recht voor om foto’s, genomen tijdens onze activiteiten, te gebruiken voor promotiedoeleinden en onze website.

8. E-mail

8.1 Movella houdt zich het recht voor om alle deelnemers aan onze de activiteiten via nieuwsbrieven en ander digitaal materiaal op de hoogte te houden van activiteiten en acties.